Welke diensten?

Transport Law Advisors biedt uw transportbedrijf een pasklaar antwoord op elk vraagstuk inzake transport- en logistiek recht, verkeersrecht, sociaal recht, fiscaal recht of economisch recht. Zowel preventief als na dagvaarding voor een binnen- of buitenlandse rechtbank. Dat doen we steeds tegen vooraf afgesproken en marktconforme tarieven.

Welke jurdische onderwerpen?

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de meest courante juridische onderwerpen. Heeft uw transportfirma advies of juridische bijstand nodig, eender waar in Europa? Neem contact op met TLA en word binnen de 24 uur geholpen.

Transportrecht

• Rij- en rusttijden
• Overlading
• CMR
• ADR
• Transportovereenkomsten
• Ladingveiligheid
• Uitzonderlijk vervoer

Verkeersrecht

• Verkeersinbreuken
• Technische eisen
• Verkeersongevallen

Fiscaal recht

• Douane en accijnzen
• Btw
• Eurovignet
• Verkeersbelasting

Sociaal recht

• Sociale dumping
• Arbeidsreglementen
• Beëindiging arbeidscontract

Economisch recht

• Overeenkomsten
• Verbintenissenrecht
• Invorderingen van openstaande facturen