PUBLICATIONS

 • VANDEN BOGAERDE, F., COOL, D., Praktijkboek Wegtransport. Rij- en rusttijden 2003, Kluwer, Mechelen, 2003
 • VANDEN BOGAERDE, F., De band tussen overlading en wegbeschadiging: weerlegbaar of onweerlegbaar?, VAV 2005, issue 2, 125-127
 • VANDEN BOGAERDE, F.,Wegvervoer – Vervoerscontract, in: X, transportgids, Kluwer, Mechelen, unbound, 4 volumes, without page numbering.
 • VANDEN BOGAERDE, F., Wegvervoer – Overlading, in: X, transportgids, Kluwer, Mechelen, unbound, 4 volumes, without page numbering.
 • VANDEN BOGAERDE, F., COOL, D., Praktijkboek Wegtransport. Rij- en rusttijden 2008, Kluwer, Mechelen, 2007
 • ANDEN BOGAERDE, F., Wegvervoer – Rij- en rusttijden, in: X, transportgids, Kluwer, Mechelen, unbound, 4 volumes, without page numbering.
 • VANDEN BOGAERDE, F., Wegvervoer – Overlading, in: X, transportgids, Kluwer, Mechelen, unbound, 4 volumes, without page numbering.
 • FRANS, G.,VANDEN BOGAERDE, F., Sûreté des chargements, Kluwer, Waterloo, 2010
 • FRANS, G.,VANDEN BOGAERDE, F., Ladingveiligheid, Kluwer, Mechelen, 2010
 • FRANS, G.,VANDEN BOGAERDE, F., Sûreté des chargements, Kluwer, Waterloo, 2010
 • VANDEN BOGAERDE, F., Le transport routier – Les temps de conduite et de repos, Dr. pén. entr. 2011, 1ére partie: liv. 2, 135-142, 2éme partie: liv. 4, 275-281, 3éme ârtie, liv. 2, 71-77
 • VANDEN BOGAERDE, F., BOLLE, J., ABC voor vrachtwagens en vrachtwagenbestuurders, UGA, unbound, 1 volume, without page numbering.
 • VANDEN BOGAERDE, F., BOLLE, J., VERSTRAETE, A., technische eisen, UGA, unbound, 1 volume, without page numbering.