PUBLICATIES

 • VANDEN BOGAERDE, F., COOL, D., Praktijkboek Wegtransport. Rij- en rusttijden 2003, Kluwer, Mechelen, 2003
 • VANDEN BOGAERDE, F., De band tussen overlading en wegbeschadiging: weerlegbaar of onweerlegbaar?, VAV 2005, afl. 2, 125-127
 • VANDEN BOGAERDE, F.,Wegvervoer – Vervoerscontract, in: X, transportgids, Kluwer, Mechelen, losbl., 4 dln., z.p.
 • VANDEN BOGAERDE, F., Wegvervoer – Overlading, in: X, transportgids, Kluwer, Mechelen, losbl., 4 dln., z.p.
 • VANDEN BOGAERDE, F., COOL, D., Praktijkboek Wegtransport. Rij- en rusttijden 2008, Kluwer, Mechelen, 2007
 • VANDEN BOGAERDE, F., Wegvervoer – Rij- en rusttijden, in: X, transportgids, Kluwer, Mechelen, losbl., 4 dln., z.p.
 • VANDEN BOGAERDE, F., Wegvervoer – Overlading, in: X, transportgids, Kluwer, Mechelen, losbl., 4 dln., z.p.
 • FRANS, G.,VANDEN BOGAERDE, F., Sûreté des chargements, Kluwer, Waterloo, 2010
 • FRANS, G., VANDEN BOGAERDE, F., Ladingveiligheid, Kluwer, Mechelen, 2010
 • FRANS, G., VANDEN BOGAERDE, F., Ladingbeveiliging in: X, Arbeidsveiligheid van A tot Z, 1-86
 • VANDEN BOGAERDE, F., Le transport routier – Les temps de conduite et de repos, Dr. pén. entr. 2011, 1ére partie: liv. 2, 135-142, 2éme partie: liv. 4, 275-281, 3éme ârtie, liv. 2, 71-77.

 • VANDEN BOGAERDE, F., BOLLE, J., ABC voor vrachtwagens en vrachtwagenbestuurders, UGA, losbol., 1 dl., z.p.
 • VANDEN BOGAERDE, F., technische eisen, UGA, losbol., 1 dl., z.p.